MİLLİ OLMAK

Milli olmak, bir bayrak altında ki topraklarda birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın, çalışıp paylaşmanın genel adıdır. Milli kelimesi “ Toplumdaki her birey tarafından duyulduğunda aklımızda oluşan ilk anlam, temel anlamdır.” ( H. Edip Adıvar) “ Arapça kökenli olan milli kelimesi, kelime yapısını millet sözcüğünden alarak, millete özgü, ulusal milletle ilgili olan anlamları ifade etmektedir” ( google; milli ne demek)

İki bakanlığımızın önünde ( milli) kelimesi bulunmaktadır.  Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Bu iki bakanlık milletin görüş ve düşüncelerini en üst seviyede temsil eder. Bu bakanlıklar üzerinde siyaset yapmak yanlış olur. Bu bakanlığın tek hedefi vardır, dünya medeniyetlerinin en üst seviyelerine milletini taşımaktır.

“Geleceğin savaşı beyin savaşı olacaktır. Bu savaşın zaferi eğitim yoluyla kazanılacaktır.”M. K. Atatürk. Ülkesini, milletini sevmek milli olmanın sadece bir tanesidir. Milletine (milli ) olmak için çok çalışıp, birlikte uyum içinde üretmektir.  Anayasasını iyi bilip, Türk dilini iyi öğrenip kullanabilmelidir. Eğitimde, sanatta, bilimde milletler arasında birey ve millet olarak en üst seviyelerde yer almalıyız?  Eğitim-öğretimle üniversitelerimizde, fabrikalarımızda en yüksek katma değerli ürünleri, becerilerimizi kullanarak üretmeliyiz? Dünya markaları arasında yer alıp yarıştığımızda milli olduğumuzu anlarız.

Millet (milli) kültürümüzü geliştirmek için kadınıyla, erkeğiyle tüm yurttaşlarımızın en yüksek okullarda okutmalı. Ezberci, biyatcı değil, soran, sorgulayan, araştırıp bilimle uğraşan, kitap okuyup birkaç yabancı dil bilen bireyler yetiştirmeliyiz. Her birey üretime üst seviyede katılmalı. Eğitim- öğretim sistemi evrensel olmalı tüm dünya dillerine hitap etmelidir. Üretilen ürünlerle dünyaya bayrağımızı taşımalı.

Sanatta, tarımda, fabrikada milli ruhla üretmeli, kazanırken ben değil, biz ruhuyla çalışmalı. Ülkesine yanlış yapanı uyarmalı, uyarıdan anlamayanı cezalandırmalı. Milliyim diyenin sözüne değil ürettiğine bakılmalıdır. Doğasını koruyan, insanların yaşam seviyesi yükseltilmiş, bilgi birikimi yüksek, çevresiyle barışık uyumlu insanlar milletine değer verenlerdir.

Kendi hırs ve çıkarı için her türlü yanlışı yapan, üzerine de milli giysisini giyenleri açığa çıkartmalıyız? Milletçe siyaset üstü, milli birliğe ihtiyacımız olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız? Siyaset; ülkemizin, milletimizin daha iyi nasıl kalkınıp, yeni projeler geliştiririz yarışıdır. Kişilerin bireylerin veya bir toplumun kalkınıp gelişme aracı değildir.

Milletçe dünyada katma değer üretenleri çok iyi bilmeliyiz. Katma değer üreten üst düzey üreticiler kadar bilgi, birikimimiz demokratik hoş görümüz yüksek olmalıdır. Milli olma yarışında bayağımızı, başka ülkelerin bayraklarının üstünde dalgalandırmak demektir.

Elbette millilik vatanını sevmekle başlar. Vatanını yüceltip geliştirilmesi için demokratik kurallar içinde kendini karşısındakinin yerine (duygudaşlık) koyarak başarıyı yakalayabiliriz. Yakaladığımız başarıları birlik ve beraberlik içinde takım oyunuyla üst seviyelere çıkartarak, katma değer ürünler üreterek taçlandırmalıyız.

Bir ülkede millilikte adalet, eğitim-öğretim, güven takım ruhu, azim ve kararlılık varsa, o ülkede kalkınmışlıkla birlikte halkı da huzurlu, mutludur. Milletçe (milli) olmak için şu ana kadar eksikliklerimiz olabilir. Bundan sonraki zaman diliminde eksikliklerimizi görüp yanlışlıklardan dönmenin bir ve birlikte üretip kalkınmanın zamanı sizce de gelmedi mi?