Malkara’da Ortaokullar arası Turnuvada İstenmeyen Şiddet olayları-2

Bu konu ile ilgili bir önceki yazımızda ortaokullar arası müsabakalarda belirttiğimiz şiddet olayları ile ilgili Bir yazımız olmuştu ve bu yönde yaşanan gelişmelere, Ayrıca edinilen güncel bilgilere göre bazı açıklamalar hasıl olmuştur.

Bu tip organizasyonları düzenleyenlerin gerekli tedbirleri alması konusunda, Yıllar geçtikçe bu organizasyonların sorunlarını tam olarak ele aldıktan sonra ve Yeni sorunlarla karşı karşıya kalmak gibi bazı riskleri de beraberinde getirdiği sonucu analiz edildiğinde, bu durumun sebepleri ve çözümleri ile ilgili yıllarca bu işin içinde uğraşan Malkara’da olduklarından şanslı olduğumuz ve bu camiada futbol başta olmak üzere bir çok spor branşında başarılı çalışmaları olduğunu bildiğimiz beden eğitimi öğretmenlerimiz Özcan Sarıbaş, Bülent Hocam ve bir çok idealist öğretmenlerimizin gayretlerini fark etmeli ve göz ardı etmemeliyiz.

Önceki yazımızda Bahsedilen Sorunların kişisel olmadığı aşikâr ortada ve bu yönde yapılan gayretlerin bazen bürokratik formalitelere bazen imkanların yetersizliğine bazen de gerekli caydırıcı cezaların az olmasına bağlanabilir ki özellikle son cümledekinin daha baskın olabileceğini düşünebiliriz.

Spor organizasyonlarının belirlenen hedefe ulaşabilmelerinin Temel şartı nitelikli programlanmış organizasyonun yanı sıra beraberinde olabilecek güvenlik ve sağlık risklerine karşı alınacak tedbirlerdir. Bunların da alınması için silsile-i kurumlar arası yazışmalar ve müracaatlar sonucunda en uygun görülen yöntemlerle bu talepleri karşılamak gerekmektedir.

Bu durumda güvenlik ve kolluk güçleri bu taleplere imkanları dahilinde yeterince cevap verebiliyor mu? Tedbir talepleri istenildiğinde bu görev için ayıracak zaman ve personel var mı? Bu olayla ilgili kendilerine tedbir başvurusu veya bilgilendirmesi yapıldı mı? Bunların tespitini yetkili makamlar yapacaktır. Velhasıl bu organizasyonlarda olması gereken ilgili ve yetkili kurumlar arası diyaloglarla koordinasyonun sağlanması gerektiği hepimizin bilgisi dahilindedir. Velev ki yaşanan bu olaylar gibi istenmeyen durumlar karşısında da adli makamlar en hızlı ve adil bir şekilde suç odaklı her girişimin incelemesini ve suçlu ve sorumlu oldukları ispat edilen kişileri hak ettiği cezaları verdiği takdirde bir sonraki teşebbüsleri engelleyecek ve caydırıcı bir nitelik kazanacaktır. Özellikle bu husus mağdur olan tarafın ve tüm iyi niyetli yapıcı kişilerin vicdanlarını en azından rahatlatacak ve sonraki müsabakalarda veya organizasyonlarda daha dikkatli ve dostane olunmasına vesile olabilecektir.