Balkanlım, Balkarlım, Malkara'm...

"Balkanlar" en az "Anadolu" kadar Ana Yurttur, Vatandır.

Vatanın önemi nedir?

Dinsiz insan için bile vatan önemlidir. Vatansız devlet olmaz. Devlet olmayınca insanların yaşaması zordur. Kargaşa olur, birlik beraberlik olmaz. Göçebe gibi yaşar veya zindanda olan bir esir gibidir. Bunun için altın kafese konan bülbül, "ille vatan, ille vatan!" demiştir. Birine hakaret için "Vatansız!" dendiği de olur. Müslümanlığın yaşaması da vatana bağlıdır.

Peygamber Efendimizin zamanında Medine şehri İslamiyet'in başkenti durumundaydı. Emir ve yasaklar oradan bildiriliyordu. Bir hadis-i şerifte; "Medine, helal ve haramın bildirildiği yurttur" (Taberânî) buyurulmuştur. "Yurt ile Vatan" eş değerdir. Vatansız vatandaş olmaz. Vatandaşları iyi ise, o vatan kıymetlidir. Vatanın kıymeti vatandaşından ileri gelir. Bunun için "Şeref-ül mekân bil mekîn" denilmiştir. Bir yerin kıymeti, o yerin sakinlerinin kıymetine göre değerlendirilir. "Vatan sevgisi imandandır" hadis-i şerifi de, halkı Müslüman olan ve İslamiyet'e uygun yaşanan vatanın kıymetini bildirmektir.

Türkler, Balkanlardan çekileli hayli zaman oldu. O Türk; topraklarımız olan "Balkanlılık ruhu"nu kaybetse de, bir gün yine oralarla kucaklaşma sevdası yüreğimizde saklı her birimizin... Saksı toprakları, o gün gelince büyüyecek, çoğalacak yine "Balkan toprağı" olacak. "Vatan" olacak. Bu Kızılelma ruhu sayesinde.

Bir de şu var; "Balkan" kelimesi, bize Kafkasların Elbruz Dağları eteklerinde "Balkar" Türklerinden bir yadigar. "Balkan" demek, "Balkar, Malkar, bizim Trakya'daki Malkara'mız demek. Kafkas'ın Balkar'ı, vaktiyle kalktı göç eyledi Diyar'ı Rüm'a "Balkan" oldu= "Bulgar" oldu. "Bugünün Bulgar'ı" dünün "Kafkas Balkar'ının, Karaçay-Malkarlı Türklerinin, maalesef Türklüğünü yitirmiş, bugüne kalmış bakiyesi"dir.

Ah, bugünün "Bulgar"ı bunu bir anlayabilse; hatta "Macarlar, Gagavuzlar"da anlayabilse... Ver elini; "Kafkas'ın Karaçay'ı - Çerkez'i - Bakar'ı"; Trakya'nın "Balkan'ı - Arnavut'u / Boşnak'ı / Makedon'u / Pomak'ı / Bulgar'ı - Malkara'sı - Macar'ı - Gagavuz'u" birlikte türkü çığıralım halay çekelim Türkiye'mle....